Åldersgränsernas innebörd

  • Barntillåten – filmälskare av alla åldrar är välkomna
  • 7 år – även barn som inte fyllt 7 år får se filmen
    i vuxens sällskap
  • 11 år – även barn mellan 7 och 11 år får se filmen
    i vuxens sällskap
  • 15 år – 11 år får gå tillsammans med vuxen,
  • utöver det gäller gamla regler för minst 15år fyllda.

Åldersgränser

Statens medieråd fastställer åldersgränser för film avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt. Myndighetens beslut gäller endast vid allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.
Barntillåten
En barntillåten film ska kunna ses på biograf av ett barn under 7 år utan vuxens sällskap. Filmen får därför inte innehålla några skrämmande inslag, hot eller våld. En skrämmande ljudbild med kuslig musik och starka, skrämmande ljudeffekter eller en klippning med högt tempo kan räcka för att en film inte ska bli barntillåten. Även de minsta ska dock kunna ta del av filmer som är spännande, varför mildare inslag av jakter, action eller komiskt framställda lättare slagsmål kan förekomma.

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att en barntillåten film kanske inte är intressant för barn att titta på eftersom även filmer tänkta för en vuxen publik kan bli barntillåtna under förutsättning att de inte bedöms kunna skada välbefinnandet hos barn.

7-årsgränsen

En film med 7-årsgräns ska kunna ses på biograf av en ensam 7-åring. Barn över 7 år har börjat utveckla en större kompetens för att skapa distans till film, varför de inte längre skräms lika lätt av t.ex. hotfull musik och snabb klippning. Filmer som får 7-årsgräns kan t.ex. innehålla scener med lättare hot, ofta mot barn eller djur. Typiska exempel på scener som medför 7-årsgräns är de i många tecknade filmer vanligt förekommande sekvenserna där man zoomar in på ett hotfullt djurs vassa tänder, eller lättare scener med slagsmål eller skottlossning, dock inte med blodsutgjutelse som följd.

11-årsgränsen

En film med 11-årsgräns ska kunna ses på biograf av en ensam 11-åring. Barn i 11 till 14-årsåldern är generellt duktiga på att skilja film och verklighet åt. Därför kan filmer med 11-årsgräns innehålla spännande och hotande sekvenser – det gäller dock inte våldssekvenser med fokus på lidande eller omfattande blodsutgjutelse. 11-årsgränsen är en vid åldersgräns som kan ges till såväl barnfilmer med ångestladdning som actionfilmer avsedda för en i huvudsak vuxen publik. Vid bedömningen är ofta graden av realism och identifikationsmöjlighet avgörande: en film med tydlig sagokaraktär och få beröringspunkter med publikens vardag kan få en lägre åldersgräns än motsatsen.

15-årsgränsen

Formellt sätter Statens medieråd inte 15-årsgräns på filmer. Istället handlar det om att man inte godkänner en film för visning för barn under 15 år vilket innebär att det är förbjudet att visa filmen för yngre. En film får på detta sätt 15-årsgräns om den innehåller detaljerade våldsskildringar med omfattande blodsutgjutelse och/eller fokusering på lidande. Det kan alltså å ena sidan handla om överdrivna splattereffekter, å andra sidan om mer psykologiskt realistiska scener. Starka hot- och skräckscener samt starka skildringar av ångest eller förvirring hör också till denna kategori liksom våldtäkter eller skildringar av starkt ångestladdad sexualitet. Sedan den 1 januari 2011 är granskningsplikten av biograffilm borttagen. Filmdistributörer behöver alltså inte lämna in filmer för granskning innan de visas på biograf. Sådana filmer får dock inte visas för barn under 15 år, vilket innebär att filmen får en 15-årsgräns för offentlig visning oavsett innehåll.